Κώστας Καμπιτάκης

Θλίψη στο Πενταμόδι για το θάνατο του προέδρου

Θλίψη στο Πενταμόδι για το θάνατο του προέδρου

Θλίψη από τον θάνατο του Κώστα Καμπιτάκη