Κουτσουράς

Παρουσιάστηκε η μελέτη της 4ης Φάσης του Σχεδίου Πόλης των οικισμών Μακρύ Γιαλού, Κουτσουρά και Ανάληψης

Παρουσιάστηκε η μελέτη της 4ης Φάσης του Σχεδίου Πόλης των οικισμών Μακρύ Γιαλού, Κουτσουρά και Ανάληψης

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης τέθηκαν αρκετά ερωτήματα, δόθηκαν διευκρινίσεις, ενώ επισημάνθηκαν σημεία που χρήζουν επανεξέτασης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ