Λεωφόρος Ικάρου

Η κατεδάφιση κτίσματος φέρνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η κατεδάφιση κτίσματος φέρνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η εκτέλεση των εργασιών εκτιμάται ότι θα διαρκέσει πέντε εργάσιμες ημέρες.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ