Λογαριασμοί

Λογαριασμοί Omnibus

Λογαριασμοί Omnibus

Aξιοποιούνται για τη συλλογική συγκέντρωση και τήρηση τίτλων, στις περιπτώσεις ύπαρξης διαμεσολαβητών.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ