Λογική Σκέψη

Εμπιστοσύνη στη λογική σκέψη: Ο επίκαιρος λόγος του Σωκράτη

Εμπιστοσύνη στη λογική σκέψη: Ο επίκαιρος λόγος του Σωκράτη

Η λογική σκέψη, όπως την προκρίνει ο μεγάλος φιλόσοφος, τείνει να γίνει είδος προς εξαφάνιση.