Μάχη Σφακάκι

Το Σφακάκι, ο αιφνιδιασμός των Γερμανών και το ολοκαύτωμα των Ανωγείων

Το Σφακάκι, ο αιφνιδιασμός των Γερμανών και το ολοκαύτωμα των Ανωγείων

Ανώγεια 7 Αυγούστου 1944 , η μεγάλη Επιχείρηση στο «Σφακάκι»- πως την περιγράφει ένας εκ των πρωταγωνιστών , ο Λευτέρης Αεράκης