Μαμά

Η "παραδουλεύτρα" της μαμάς μου

Η "παραδουλεύτρα" της μαμάς μου

Είναι οι δυνάμεις τους λίγες (σαν τα όνειρά τους) και οι ανάγκες τους πολλές (σαν τις αναμνήσεις τους).

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ