Μανώλης Διαμαντάκης

Μ. Διαμαντάκης: "Η αποκομιδή απορριμμάτων να προσαρμοστεί στις πραγματικές σημερινές συνθήκες"

Μ. Διαμαντάκης: "Η αποκομιδή απορριμμάτων να προσαρμοστεί στις πραγματικές σημερινές συνθήκες"

Ανακοίνωση της δημοτικής ομάδας "Δύναμη Δημιουργίας"