Μαντάμ Ορτάνς

Η Μαντάμ Ορτάνς στον Άγιο Νικόλαο

Η Μαντάμ Ορτάνς στον Άγιο Νικόλαο

Κάθε λογοτέχνης έπλασε μια δική του «Μαντάμ», άλλος ξεπεσμένη ξενοδόχα, άλλος αντάρτισσα στα πολύ κατοπινά χρόνια της Γερμανικής Κατοχής.