Μαρία Ασμαριανάκη

Κρητικιά η δασκάλα που διδάσκει ελληνικά στα παιδιά της Γκάνας

Κρητικιά η δασκάλα που διδάσκει ελληνικά στα παιδιά της Γκάνας

Οι μικροί μαθητές έρχονται σε επαφή με τις παραδόσεις και την ιστορία της χώρας μας