Μαρία Καλουδιώτη

Μουσικό και Καλλιτεχνικό σχολεία Ηρακλείου: Εδώ η Παιδεία και ο Πολιτισμός ταυτίζονται!

Μουσικό και Καλλιτεχνικό σχολεία Ηρακλείου: Εδώ η Παιδεία και ο Πολιτισμός ταυτίζονται!

«Τρέχουν» οι εγγραφές νέων μαθητών στα δύο σχολεία