Μαρία Συρεγγέλα

«Καμία ανοχή στη βία, στον σεξισμό και στα πρότυπα που τα προάγουν»

«Καμία ανοχή στη βία, στον σεξισμό και στα πρότυπα που τα προάγουν»

Τί δήλωσε η γγ Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Μ. Συρεγγέλα