Μαρινάκης

Η δεύτερη ευκαιρία του υφυπουργού και οι ξεκάθαρες εντολές

Η δεύτερη ευκαιρία του υφυπουργού και οι ξεκάθαρες εντολές

Η δεύτερη ευκαιρία που του δίνεται, θα πρέπει να τον κάνει να δει πολλά πράγματα διαφορετικά, να ισορροπήσει με τα συστήματα, να πάψει να ταυτίζεται με τον πρωταθλητή πρόεδρο