Μαύρος Καβαλάρης

«Μα τι λέτε; Η Ελλάδα πένεται κι εμένα θα μου βάλετε τηλέφωνο;»

«Μα τι λέτε; Η Ελλάδα πένεται κι εμένα θα μου βάλετε τηλέφωνο;»

Ο γιος του ράφτη , ο μεγάλος πατριώτης, ο Μαύρος Καβαλάρης