Μελέσες

Αποθήκη κατατράφηκε ολοσχερώς από φωτιά

Αποθήκη κατατράφηκε ολοσχερώς από φωτιά

Στάχτη και αποκαΐδια έγινε μια αγροτική αποθήκη