Το Μέλλον

Επτά τόνοι καπάκια για ανακύκλωση, από "Το Μέλλον", στα Πλαστικά Κρήτης

Επτά τόνοι καπάκια για ανακύκλωση, από "Το Μέλλον", στα Πλαστικά Κρήτης

Μικροί και μεγάλοι ανακυκλώνουν με συνέπεια τα τελευταία χρόνια μαζεύοντας τα πλαστικά καπάκια για «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» συμμετέχοντας σε μια σημαντική περιβαλλοντική αλλά και κοινωνική δράση.