Μεραμπέλο

Πώς να χωρέσει στο μυαλό μας Maurice;

Πώς να χωρέσει στο μυαλό μας Maurice;

Το ταξίδι από τη Νεάπολη του Μεραμπέλου, τη μόνιμη κατοικία του εδώ και μια δεκαετία, προς στην Τουλούζη πριν από σχεδόν ένα μήνα, ήταν το τελευταίο.