Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής

Ολοκληρώθηκε η έγκριση χρηματοδότησης του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής

Ολοκληρώθηκε η έγκριση χρηματοδότησης του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής

Στη μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα σύμπραξη 30 ιδιωτικών και 10 δημόσιων φορέων συμμετέχει και η ONMEDIA