Μεταφορά Μαθητών

Στη Βουλή η ασφαλής μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία

Στη Βουλή η ασφαλής μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία

"Η απουσία ελέγχων έχει ως συνέπεια, σε αρκετές περιπτώσεις, να εργάζονται ως οδηγοί σε σχολικά λεωφορεία συνταξιούχοι οδηγοί ή οδηγοί σε δεύτερη εργασία, υπερβαίνοντας τις ώρες οδήγησης/ανάπαυσης ανά ημέρα και εβδομάδα, όπως αυτές ορίζονται από τον ΕΚ561/2009."

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ