Μεταλλικές Πινακίδες

Απομάκρυνση παράνομων μεταλλικών πινακίδων στα Χανιά

Απομάκρυνση παράνομων μεταλλικών πινακίδων στα Χανιά

Από πεζοδρόμια, πάρκα και πλατείες