Μεταμόρφωση

Ξεκινά διερεύνηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο πλαστικών στην Μεταμόρφωση

Ξεκινά διερεύνηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο πλαστικών στην Μεταμόρφωση

Με τη συνδρομή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», θα διερευνηθεί η επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας από την έκλυση επικίνδυνων χημικών παραγόντων στην ευρύτερη περιοχή της για πιθανές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ