Μετεωρίτης

Κομμάτι μετεωρίτη βρέθηκε στη Σλοβενία

Κομμάτι μετεωρίτη βρέθηκε στη Σλοβενία

Μπήκε στην ατμόσφαιρα της γης με ταχύτητα 20 χλμ το δευτερόλεπτο