Μετοχές

Διάθεση Μετοχών Στο Πλαίσιο Προγράμματος: Δικαιούχοι & Όργανα

Διάθεση Μετοχών Στο Πλαίσιο Προγράμματος: Δικαιούχοι & Όργανα

Η αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης ανήκει, κατά νόμο, στην (καταστατική) ΓΣ. 

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ