Μίχαλος

Μίχαλος: Στη σωστή κατεύθυνση το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και τη Δεύτερη Ευκαιρία

Μίχαλος: Στη σωστή κατεύθυνση το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών και τη Δεύτερη Ευκαιρία

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος, ήταν απόλυτα επιβεβλημένη η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, αλλά και ενός σύγχρονου πτωχευτικού κώδικα.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ