Μικρά καταλύματα

Μικρά καταλύματα: Οι εν δυνάμει πελάτες είναι και υψηλού κινδύνου!

Μικρά καταλύματα: Οι εν δυνάμει πελάτες είναι και υψηλού κινδύνου!

Προτιμούν να θυσιάσουν τις διακοπές τους παρά να κινδυνεύσει η υγεία τους.