Μικρές Επιχειρήσεις

Κομισιόν: Εγκρίθηκε πρόγραμμα 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικροσμεσαίων επιχειρήσεων

Κομισιόν: Εγκρίθηκε πρόγραμμα 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικροσμεσαίων επιχειρήσεων

Το ποσό της επιδότησης αντιστοιχεί στο 80% των δαπανών του κεφαλαίου κίνησης για το έτος αναφοράς 2019 ή 2020

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ