Μονάδα Απορριμμάτων

Προχωρά ο διαγωνισμός για τη Μονάδα Απορριμμάτων Χερσονήσου

Προχωρά ο διαγωνισμός για τη Μονάδα Απορριμμάτων Χερσονήσου

Η τρίτη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων νέας γενιάς είναι ιδιαίτερα σημαντική εφόσον θα καλύψει γεωγραφικά και το εναπομείναν ανατολικό τμήμα του νησιού