Μονάδα Παραγωγής

Τί συμβαίνει με τη μονάδα παραγωγής οξυγόνου στο Νοσοκομείο Χανίων

Τί συμβαίνει με τη μονάδα παραγωγής οξυγόνου στο Νοσοκομείο Χανίων

Τι λέει εκπρόσωπος της εταιρείας για το ζήτημα της αδειοδότησης