Μoratorium

Παγκρήτια Τράπεζα: Επέκταση των moratorium προς ιδιώτες μέχρι το τέλος του χρόνου

Παγκρήτια Τράπεζα: Επέκταση των moratorium προς ιδιώτες μέχρι το τέλος του χρόνου

Χρήση του προγράμματος μπορούν να κάνουν όλοι οι ιδιώτες που έχουν δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια