Μπάνκσυ

Πλοίο του Μπάνκσι διασώζει μετανάστες στη Μεσόγειο

Πλοίο του Μπάνκσι διασώζει μετανάστες στη Μεσόγειο

Ναυλώθηκε με τη μεγαλύτερη μυστικότητα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ