μπάρα

Η μπάρα στην είσοδο του ενετικού κάστρου

Η μπάρα στην είσοδο του ενετικού κάστρου

Έχει τοποθετηθεί μια μπάρα ώστε να μην επιτρέπει την είσοδο οχημάτων ή ποδηλάτων