Νάσος Γαβαλάς

Χρονιά τουριστικής ανάπτυξης το 2021 για την Κρήτη!

Χρονιά τουριστικής ανάπτυξης το 2021 για την Κρήτη!

Σημαντική αύξηση του τουρισμού το 2021 αναμένει ο κλάδος των βραχυχρόνιων μισθώσεων -Οι κινήσεις της ΜΙΝΤ