Νέαπολη Λασιθίου

Αναστάτωση από νέα κρούσματα

Αναστάτωση από νέα κρούσματα

Ένα τουλάχιστον κρούσμα σχετίζεται έμμεσα με την εκκλησία