Νεοσύστατο

Αυτή είναι η Ε.Κ.Α.Μ Κρήτης

Αυτή είναι η Ε.Κ.Α.Μ Κρήτης

Οι 23 αστυνομικοί ολοκλήρωσαν το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης και Επιλογής και τους απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά σπουδών