Νερό

Από το Σάββατο χωρίς νερό

Από το Σάββατο χωρίς νερό

Όλο φτιάχνουν τον αγωγό κι όλο σπασμένος είναι

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ