Νικόλαος Ξένος

40ήμερο μνημόσυνο π. Νικολάου Ξένου στο Παρίσι

40ήμερο μνημόσυνο π. Νικολάου Ξένου στο Παρίσι

Ο μακαριστός διακόνησε στον συγκεκριμένο ναό επί πολλά συναπτά έτη.