ΝΟΔΕ Ρεθύμνου

Ικανοποίηση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο ... και "βέλη"

Ικανοποίηση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο ... και "βέλη"

Κοινή ανακοίνωση των προέδρων των ΝΟΔΕ της Κρήτης για το Μεταφορικό Ισοδύναμο