Νομοθεσία

Αλλάζει η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις

Αλλάζει η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις

Στόχος του νέου πλαισίου, είναι η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών υλοποίησης των συμβάσεων έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς με τα ισχύοντα, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.