Ωάρια

Τα ωάρια έχουν «προτιμήσεις»!

Τα ωάρια έχουν «προτιμήσεις»!

"Επιλέγουν" ποιο ανδρικό σπέρμα θα τα γονιμοποιήσει