Οδοκαθαριστής

Από ποιες περιοχές περνά ο οδοκαθαριστής;

Από ποιες περιοχές περνά ο οδοκαθαριστής;

Παράπονα για την καθαριότητα από τους δημότες