Οδοντιατρική

«Σημείο αναφοράς» το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

«Σημείο αναφοράς» το πρώτο ακαδημαϊκό πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Το πρόγραμμα Bachelor of Dental Surgery (BDS) έχει διάρκεια 5 χρόνια