Οικιακοί Καταναλωτές

Ποιες κοινότητες στην Κρήτη πληρώνονται το τέλος ΑΠΕ

Ποιες κοινότητες στην Κρήτη πληρώνονται το τέλος ΑΠΕ

Για τα έτη 2015-2019 - Η απόφαση αφορά συνολικά 404 κοινότητες πανελλαδικά