Οικιστική Ανάπτυξη

Βραβείο οικιστικής ανάπτυξης για το "Θησέα"

Βραβείο οικιστικής ανάπτυξης για το "Θησέα"

Βραβεύεται για 2η χρονιά η ΤΕΑΚ ΑΕ