Οικογενειακοί Τάφοι

Ενδιαφέρονται να αγοράσουν οικογενειακούς τάφους!

Ενδιαφέρονται να αγοράσουν οικογενειακούς τάφους!

Το τέλος διάθεσης για το Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου καθορίστηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου