Ολοήμερο Αθλητικό Σχολείο Δήμου Χανίων

Τα αποτελέσματα για το Ολοήμερο Αθλητικό Σχολείο Δήμου Χανίων

Τα αποτελέσματα για το Ολοήμερο Αθλητικό Σχολείο Δήμου Χανίων

Επιλέχθηκαν όλα τα παιδιά που είχαν κάνει αίτηση