Ολοήμερο Σχολείο

Ολοήμερο σχολείο: Χωρίς περιορισμούς η εγγραφή των μαθητών στο

Ολοήμερο σχολείο: Χωρίς περιορισμούς η εγγραφή των μαθητών στο

Άμεσα θα υπογραφεί η σχετική εγκύκλιος από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας