Ονοματοδοσία

Ονοματοδοσία, θρησκευτική ελευθερία και νέα καταδίκη της Ελλάδας

Ονοματοδοσία, θρησκευτική ελευθερία και νέα καταδίκη της Ελλάδας

Στο ιστορικό της απόφασης εκτυλίσσεται με γλαφυρότητα ο συστηματικός τρόπος με τον οποίο η σχετική διάταξη της ληξιαρχικής νομοθεσίας έχει περιπέσει σε αχρησία.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ