Ορατότητα

Η στροφή κομβική και η ορατότητα μηδενική!

Η στροφή κομβική και η ορατότητα μηδενική!

Στην περιοχή του Καρτερού