Ώρες

Περισσότερες από 300 ώρες πτήσης συμπλήρωσαν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας

Περισσότερες από 300 ώρες πτήσης συμπλήρωσαν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας

Παράλληλα συμπλήρωσαν άλλες 28,4 ώρες πτήσης σε αποστολές επιτήρησης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ