Ώρες

ΠΟΥ: Πάνω από 55 ώρες εργασίας την εβδομάδα αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου

ΠΟΥ: Πάνω από 55 ώρες εργασίας την εβδομάδα αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environment Intenational