Πανεπιστημιακά Τμήματα

Στη βουλή το ζήτημα της αντιστοιχίας των πανεπιστημιακών τμημάτων

Στη βουλή το ζήτημα της αντιστοιχίας των πανεπιστημιακών τμημάτων

Με αφορμή τη σχετική απόφαση της συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ